Urodziny 10 maja 1854, zmarł 10 stycznia 1935)– polski prawnik, adwokat, działacz społeczny i sokoli, legendarny twórca potęgi Związku Adwokatów Polskich

Kształcił się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Podczas studiów był redaktorem jedynego wówczas polskiego pisma prawniczego „Prawnik”, kierowanego przez dr. Ignacego Czemeryńskiego. Ukończył studia prawnicze uzyskując tytuł doktora. Był wieloletnim członkiem (w tym wiceprezesem) Lwowskiego Towarzystwa Prawniczego, Lwowskiej Izby Adwokatów, od 1912 Związku Adwokatów Polskich, jego prezesem, od 1925 członkiem honorowym ZAP.

Od 1877 był członkiem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Od czerwca 1895 do 24 listopada 1900 pełnił funkcję prezesa lwowskiego gniazda „Sokoła”, a od 1898 od 1899 był prezesem Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austri. Pełnił mandat Rady Miasta Lwowa.

Zmarł w 1935. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

foto główne:
Antoni Dziędzielewicz, prezes Związku Adwokatów Polskich. Fotografia portretowa.
Data wydarzenia: 1928-12
Sygnatura: 1-B-268a
Opis obrazu: Prezydium zjazdu na dziedzińcu ratusza przy studzience z postacią grającego na skrzypcach flisaka Iwo. Siedzą m.in.: Jan Nowodworski (1), Bolesław Bielawski (3), Stefan Piechocki (4), Antoni Dziędzielewicz (5), Tadeusz Sokołowski, Mieczysław Engiel, stoją m.in.: Marian Ujejski, Tadeusz Janiszewski (10), Nieduszyński, Artur Till (13), Ignacy Dziedzic (14), Karol Argasiński, Marceli Doerffer.
Data wydarzenia: 1928-05
Miejsce: Toruń
Zakład fotograficzny: Spychalski Zakład Fotograficzny i Powiększenia, Toruń
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-B-469