Po zakończeniu II wojny światowej, w 1947 r., Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów w Warszawie ogłosiło sprawozdanie o wysokości strat i szkód wojennych Polski w okresie lat 1939-1945. Spośród inteligencji, największe straty poniosła polska adwokatura – 56%. W 1939 r. zawód adwokata wykonywało 7170 osób, zaś po zakończeniu wojny liczba ta zmalała do 3.018. Adwokaci i aplikanci brali udział w kampanii wrześniowej, licznych bitwach oraz w Powstaniu Warszawskim. Szczególnie dotkliwe były straty, poniesione w ramach niemieckiej akcji A-B, wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji.

 

Opis obrazu: Perspektywa ulicy Franciszkańskiej w kierunku ulic Freta i Zakroczymskiej. Z lewej widoczny uszkodzony kościół św. Franciszka Serafickiego, z prawej – ruiny kamienic po nieparzystej stronie ulicy.
Data wydarzenia: 1945
Miejsce: Warszawa
Kościół św. Franciszka Serafickiego w Warszawie, ulica Franciszkańska w Warszawie,
Autor: Doktorowicz-Hrebnicki Stanisław
Zespół: Archiwum Fotograficzne Stanisława Doktorowicz-Hrebnickiego
Sygnatura: 69-8-3
Archiwum NAC