Opis obrazu: Widok sali w czasie zjazdu. Widoczni m.in.: wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński (I rząd 3. z prawej), minister sprawiedliwości Witold Grabowski (I 6. z prawej), marszałek Sejmu Stanisław Car (I rząd 5. z prawej), prezes Sądu Najwyższego Leon Supiński (I rząd 4. z prawej).
Data wydarzenia: 1936-11
Miejsce: Kraków
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-B-498-1