Eksponat pochodzący z wystawa poświęconej polskim adwokatom i adwokaturze w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Celem wystawy jest ukazanie roli  adwokatury w odbudowę Państwa Polskiego, wkładu w walkę z okupantem w czasie II wojny światowej i poniesionych strat, sprzeciwu wobec ustroju komunistycznego, przybliżenie sylwetek adwokatów, którzy dobro Ojczyzny oraz społeczeństwa stawiali wyżej niż własne, ryzykując również życie. Wśród eksponatów, które zostaną zaprezentowane na wystawie znajdą się m.in. zdjęcia, dokumenty a także przedmioty należące do adwokatów.

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku będącym jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzeów w Polsce. Od momentu jego otwarcia, w marcu 2017 r., do chwili obecnej, odwiedziło je ponad kilkaset tysięcy gości z kraju i zagranicy.

Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 12 maja 2018 r. w Sali wystaw czasowych Muzeum. Wystawa będzie prezentowana do  października 2018 r. Po zakończeniu ekspozycji w Gdańsku wystawa będzie prezentowana także w innych miastach Polski. Już dziś  zapraszamy na wernisaż wystawy lub jej zwiedzanie w późniejszym terminie.

W dniu 8 sierpnia 2017 r. pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką reprezentowaną przez Prezesa adw. Jacka Trelę a Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku reprezentowanym przez Dyrektora Karola Nawrockiego podpisane zostało porozumienie w przedmiocie wspólnego zorganizowania  w Muzeum wystawy czasowej poświęconej dziejom polskiej adwokatury na przestrzeni 100 lat polskiej niepodległości. Koordynatorami projektu ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej są adw. Andrzej Zwara – Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz adw. Krzysztof Golec – Przewodniczący Komisji Historycznej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Projekt powstaje przy udziale pracowników Działu Wystaw Muzeum i trójmiejskich pracowni graficznych.