Opis obrazu: Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Tadeusz Kamieński przemawia podczas uroczystości. Widoczni m.in.: wiceminister spraw wojskowych generał Aleksander Litwinowicz, prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego Bronisław Hełczyński, minister sprawiedliwości Witold Grabowski, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, prezes Sądu Najwyższego Leon Supiński (siedzą w pierwszym rzędzie z boku od lewej).

Data wydarzenia: 1939-06-03

Miejsce: Warszawa

Osoby widoczne: Leon Supiński, Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski, Witold Grabowski, Bronisław Hełczyński, Aleksander Litwinowicz, Tadeusz Kamieński,

Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji

Sygnatura: 1-B-588-1