Urodził się 28 września 1892r. w Nowej Wsi, pow. Lubartów. Ukończył gimnazjum im. S. Staszica w Lublinie. Studiował prawo na Uniwersytecie Lubelskim. Mieszkał i prowadził kancelarię przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/5. Należał do POW i w 1920r. zgłosił się do obrony Warszawy. Aresztowany 9 listopada 1939r. przez GESTAPO i osadzony na zamku lubelskim. Zwolniony 30 stycznia 1940r..

Wchodził w skład Tajnej Rady Adwokackiej. W okresie okupacji współpracował z AK. W listopadzie 1944r. został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu na zamku, które opuścił w marcu 1945r. W sierpniu 1955r. wstąpił do klasztoru oo. Kapucynów, a w 1959r. otrzymał święcenia kapłańskie. Występował jako adwokat w sprawach procesowych zakonu.

Zmarł 1 lipca 1975r. W Lublinie.