Widok sali w czasie zjazdu. W pierwszym rzędzie siedzą od prawej: rektor Uniwersytetu Poznańskiego Antoni Peretiatkowicz, profesor Bronisław Stelmachowski, minister sprawiedliwości Witold Grabowski, wojewoda poznański Artur Maruszewski. Z przodu widoczny mikrofon.

Data: maj 1938 r. Miejsce: Poznań

Osoby widoczne: adw. Witold Grabowski, Artur Maruszewski, Bronisław Antoni Stelmachowski, Antoni Peretiatkowicz

Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-B-499-2
Foto: nac.gov.pl
Prezydium zjazdu. Widoczny m.in.: przewodniczący prezydium Bronisław Słotwiński. Z boku widoczny mikrofon i fotograf robiący zdjęcia.
Osoby widoczne: Bronisław Słotwiński

Data: maj 1938 r. Miejsce: Poznań

Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-B-499-1